ติดต่อ 24/7 +66 89 202 6420
หนังสือเดินทาง Passport พาสปอร์ต

ขั้นตอนทำหนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสือเดินทาง (อังกฤษ: passport) เป็นเอกสารการเดินทางอย่างเป็นทางการที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งมีตัวตนของบุคคล บุคคลที่มีหนังสือเดินทางสามารถเดินทางไปและกลับจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกงสุล หนังสือเดินทางรับรองตัวตนส่วนบุคคลและสัญชาติของผู้ถือ[1] โดยปกติหนังสือเดินทางจะมีชื่อเต็ม รูปถ่าย สถานที่และวันเดือนปีเกิด ลายเซ็น และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วหนังสือเดินทางจะออกโดยรัฐบาลแห่งชาติ รัฐบาลย่อยบางแห่งก็ได้รับอนุญาตให้ออกหนังสือเดินทางให้กับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตแดนของตนเช่นกัน

หลายประเทศออก (หรือวางแผนที่จะออก) หนังสือเดินทางไบโอเมตริกซ์ ที่มีไมโครชิปฝังอยู่ ทำให้เครื่องอ่านได้ และปลอมแปลงได้ยาก หนังสือเดินทางที่เครื่องอ่านไม่ได้แบบไบโอเมตริกที่ออกก่อนหน้านี้มักจะใช้ได้จนถึงวันหมดอายุที่เกี่ยวข้อง


โดยปกติแล้ว ผู้ถือหนังสือเดินทางจะมีสิทธิ์เข้าประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง แม้ว่าบางคนที่มีสิทธิ์ในหนังสือเดินทางอาจไม่ใช่พลเมืองโดยสมบูรณ์ที่มี สิทธิ์ในการพำนัก (เช่น สัญชาติอเมริกัน หรือ สัญชาติอังกฤษ) หนังสือเดินทางไม่ได้สร้างสิทธิ์ใด ๆ ในประเทศที่เดินทางไปเยือนหรือผูกมัดประเทศที่ออกหนังสือเดินทางแต่อย่างใด เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านกงสุล หนังสือเดินทางบางเล่มยืนยันว่าผู้ถือมีสถานะเป็นนักการทูต หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งได้รับสิทธิและสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การคุ้มกันจากการจับกุม หรือ ถูกดำเนินคดี

การทำหนังสือเดินทาง (Passport) ครั้งแรก หรือ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไร และ ไปทำที่ไหน เรามีคำตอบ ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จัก หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต กันก่อน หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารราชการ ที่บุคคลสัญชาติไทย ใช้ในการเดินทาง ในต่างประเทศ ด้วยจุดประสงคฺต่างๆ อาทิเช่น การท่องเที่ยว งานราชการ ทำธุรกิจ การศึกษา การประชุม การกีฬา การแสดง หรือการย้ายตามครอบครัว เป็นต้น

เนื้อหาทั้งหมดของบทความ
 1. หนังสือเดินทางมี 4 ประเภท คือ
  1. 1. หนังสือเดินทางทูต
  2. 2. หนังสือเดินทางราชการ
  3. 3. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป
  4. 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว
 2. บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
  1. เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้
 3. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  1. เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้
 4. หนังสือเดินทางทั่วไป ที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร
  1. เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้
 5. ขั้นตอนการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง
 6. ทำหนังสือเดินทางแล้วเราจะได้รับเมื่อไหร่?
  1. กรณีรับด้วยตัวเอง
  2. กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS
 7. หนังสือเดินทาง (Passport) ไม่ใช่ วีซ่า (Visa)
 8. คำเตือนการใช้หนังสือเดินทาง
 9. วัคซีนพาสปอร์ต เพื่อเดินทางข้ามประเทศ
  1. เอกสารยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต
  2. ขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ 4 หน่วยงาน
 10. การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทาง Passport ล่วงหน้า
  1. เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า
 11. สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง
  1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  2. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์
  4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน
  5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
  6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
  7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
  8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี
  9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่
  10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
  11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
  12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
  13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
  14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
  15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
  16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
  17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
  18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
  19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
  20. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
  21. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
  22. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
  23. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  24. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์
  25. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช
  26. หน่วยบริการหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย
  27. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี
 12. ค่าธรรมเนียมระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง
  1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
  2. การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)
  3. การจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์
 13. การทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน
 14. ทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนพิเศษ ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
 15. ทำหนังสือเดินทางแล้ว ไปทำวีซ่าต่อกันเลย

หนังสือเดินทางมี 4 ประเภท คือ

1. หนังสือเดินทางทูต

(ปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคล

2. หนังสือเดินทางราชการ

(ปกน้ำเงินเข้ม) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว

3. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

(ปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว

(ปกเขียว) เช่น หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและ สามเณรที่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม หรือ หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 1 ถึง 2 ปีเท่านั้น เป็นต้น

สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป จะออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก (เมื่อหมดอายุต้องทำเล่มใหม่) การทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 2. ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย
 3. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (มีอายุ 5 ปี)
 4. ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (มีอายุ 10 ปี)

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุใช้งาน
 2. สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง (หากบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี)
 4. บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง จะต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย (กรณีบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่สามารถมาแสดงตัวได้ จะต้องนำ หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง ที่รับรองจากเขตหรืออำเภอ ที่ระบุการอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ มาด้วย)
 5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
 6. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

หนังสือเดินทางทั่วไป ที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร

เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

 1. ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
 3. สําเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง
 4. เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2537
 5. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ขั้นตอนการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตร กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเล่ม เช่น รับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,00 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

ทำหนังสือเดินทางแล้วเราจะได้รับเมื่อไหร่?

กรณีรับด้วยตัวเอง

หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน จะรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง (เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)

กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS

จะได้รับหนังสือเดินทาง ภายใน 5-7 วัน (สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่ต่างจังหวัด และผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพฯ)

ทำหนังสือเดินทาง ของไทยมีอายุสูงสุด 10 ปี

หนังสือเดินทาง อายุ 10 ปี เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2021
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะ (20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่เดินทางต่างประเทศเป็นประจำ และมีวีซ่าระยะยาว

หนังสือเดินทาง (Passport) ไม่ใช่ วีซ่า (Visa)

 • หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต เป็นเอกสารที่ออกให้โดยรัฐฯ เพื่อแสดงตนในการเดินทางออกนอกประเทศ
 • วีซ่า เป็นเอกสารที่ออกให้โดยประเทศที่คุณเดินทางเข้าไป เพื่อเป็นบัตรผ่านเข้าประเทศนั้น

การถ่ายรูปทำหนังสือเดินทางนั้น จะต้องเห็นองค์ประกอบของใบหน้าครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น คิ้ว, ตา, จมูก หรือแม้กระทั่งคนใส่แว่นตา ก็ต้องใส่แว่นสายตาจริงๆ ไม่ใช่แว่นกันแดด โดยให้เห็นใบหน้าทั้ง 80-90% ของใบหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบบุคคลเพื่อการเข้าเมือง

คำเตือนการใช้หนังสือเดินทาง

 • ห้ามขีด เขียน แก้ไข ประทับตรา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ต.ม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทาง
 • ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางได้รับความเสียหาย
 • ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น เปียกน้ำจนเสียหาย หรือ รูป เลือนลาง ทำให้ใช้ในการเดินทางไม่ได้
 • ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 • หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทาง
 • ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 • หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางเข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีฝุ่นละออง

วัคซีนพาสปอร์ต เพื่อเดินทางข้ามประเทศ

ทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสปอร์ต

เป็นหนังสือรับรองว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว

เอกสารยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ต

 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน ออกให้โดยสำนักงานอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
 • หนังสือการเดินทาง (Passport) และ บัตรประชาชน (ตัวจริง) และ หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าเอกสาร 50 บาท
 • กรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

ขอหนังสือรับรองฯ ได้ที่ 4 หน่วยงาน

ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

 1. สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี Tel: 02-951-1170 ถึง 79 ต่อ 3430
 2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 02-521-1668
 3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ Tel: 02-134-0134
 4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี Tel: 02-590-3232, 02-590-3234 ถึง 35

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เลือก International Certificate เลือกขอหนังสือรับรองเพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ
สายด่วนกรมควบคุมโรค Tel:1422

การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทาง Passport ล่วงหน้า

โดยคุณสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะเข้าไปทำหนังสือเดินทางได้ โดยเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่นี่ www.qpassport.in.th

เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

 1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับ การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
 2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
 3. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 4. ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก
 5. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
 6. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเอง และ เป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
 7. ท่านต้องเตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน
 8. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทาง เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

คำเตือน: ควรงดใส่ Contact lens แบบสีๆมา เพราะจะมีผลต่อการ สแกนม่านตา

สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง

เวลาเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 8:30-16:30น.

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ Call Center 02 572 8442 หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะทำหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 143 7680

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C

โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246

โทรสาร 02 136 3801

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ – ตลิ่งชัน

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี

โทรศัพท์ 02 422 3431

โทรสาร 02 422 3432

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรศัพท์ 02 024 8362-64

โทรสาร 02 024 8361

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247

โทรสาร 024-8897

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ – อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว)
เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER)ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02 126 7612

โทรสาร 02 126 7613

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 02-150-9002

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ – อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว)
เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-194-2643

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)
เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112-2912 หรือ 088-874-0251

โทรสาร 053-112-293

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ชั้น G (ฝั่งโรบินสัน)
เลขที่ 99/9 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 053-179-917

โทรสาร 053-179-918

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 17.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์ 055-338-426 และ 055-338-427

โทรสาร 055-338-428

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 2 ชั้น 2 ถนนมาตุลี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-370-800 และ 056-370-802

โทรสาร 056-370-801

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์ 042-212-827, 042-212-318 และ 042-222-861

โทรสาร 042 222-810

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

วันทำการ

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ 043 242 655 และ 043 242 707

โทรสาร 043 243 441

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045 344 581 และ 045 344 582

โทรสาร 045 344 646

E-mail passport_ubon@hotmail.com http://www.facebook.com/ubonpassport

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044 243 132, 044 243 133

โทรสาร 044 243 134

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-301-706-9

โทรสาร 039-301-707

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077-274-940,077-274942 ถึง 3

โทรสาร 077-274941

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083

โทรสาร 076-222-082

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ 2/1 – 2/8 ถนนแหลมสนอ่อน (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-326-510 (หนังสือเดินทาง), 074-315-102 (รับรองเอกสาร)

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

โทรสาร 073-274-527

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 17.00 น. (ปิดรับคิว 16.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เลขที่ 333/102 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

โทรศัพท์ 038-422-438 ฝ่ายหนังสือเดินทาง 038-119-638 ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

วันทำการ

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-666-496

โทรสาร 044-666-494

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075-392-872

โทรสาร 075-392-873

แผนที่

หน่วยบริการหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)

ที่อยู่ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์ 042-414-508

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

วันทำการ เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 10.00 – 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)

ที่อยู่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-491-827

โทรสาร 032-491-828

แผนที่

ค่าธรรมเนียมระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง

ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง

ความเร่งด่วนค่าธรรมเนียมสถานที่ทำสถานที่รับ
ธรรมดา1,000 บาท (เล่ม 5 ปี) 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี)ทุกสำนักงานกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ
ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ
ด่วนพิเศษ
(รับเล่มในวันเดียวกัน)
3,000 บาท (เล่ม 5 ปี) 3,500 บาท (เล่ม 10 ปี)ทุกสำนักงาน
(ก่อน 11.00 น.)
กรมการกงสุล

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณีเอกสารประกอบ / การดำเนินการ
กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มแทน1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ มิฉะนั้น หากไปรษณีย์ตีกลับ ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าบริการไปรษณีย์ใหม่เพื่อจัดส่งอีกครั้ง

การจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์

รูปแบบการจัดส่งค่าธรรมเนียมระยะเวลา
ไปรษณีย์ EMS40 บาทภายใน 2-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ

 • ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใดๆ ซึ่งได้ชำระแล้ว
 • ไม่สามารถรับหนังสือเดินทางก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบรับเล่มได้
 • ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันที่ยื่นคำร้อง
 • กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทาง หากไม่ติดต่อหรือรับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน

การทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน

สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน ทั้งแบบได้รับเล่มในวันทําการถัดไป และแบบได้รับเล่มในวันทําการเดียวกัน สามารถทำได้ที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนพิเศษ ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน

 • ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 11.00น.
 • ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล.
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 3,000 บาท

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่มเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

ทำหนังสือเดินทางแล้ว ไปทำวีซ่าต่อกันเลย

การไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หลายประเทศที่คนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า สามารถถือพาสปอร์ต เข้าท่องเที่ยวได้เลย ตามกฏระเบียบข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศนั้น อ่านบทความด้านล่างนี้

หากท่านต้องเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศ ที่คนไทยต้องยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว และได้อนุมัติวีซ่าเรียบร้อยก็เดินทางได้เลย แนะนำอ่านบทความการบริการยื่นวีซ่า ด้านล่างนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า