Tours

แสงออโรร่า ปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์

แสงออโรร่า

แสงออโรร่า ปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ของแสงเหนือหรือแสงใต้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน แต่แท้ที่่จริงแล้วแสงออโรร่าเกิดได้ตลอดทั้งกลางวัน กลางคืน เหตุที่ในตอนกลางคืนเป็นช่วงที่สายตามนุษย์ของเราสามารถมองเห็นได้ชัดเ … อ่านเพิ่ม

จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ สิ่งที่ต้องรู้

ทัวร์เหมาหมู่คณะ

จัดกรุ๊ปทัวร์ จัดทัวร์เหมาหมู่คณะ เพื่อการเดินทางของท่านจะด้วยโอกาสใดๆ ก็ตาม เป็นหมู่คณะ หน่วยงาน องค์กรธุรกิจเอกชน ซึ่งเรามักเรียกกันว่า “ทัวร์เหมา” หากท่ านได้รับการจัดสรร การออกแบบให้ตรงความต้องการมากที่สุด หรือมีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งจะมีองค … อ่านเพิ่ม